Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vážení návštěvníci,

2016.jpgkaždý z nás má své radosti i strasti. Nejcennější je však pro nás láska a pevné zdraví naše i našich nejbližších. Dnes máme různé možnosti zdrojů informací, například internet, televize,  PŘEDNÁŠKY atd., které nám pomáhají si svobodně vybírat, jakým způsobem budeme řešit prevenci či léčení svých zdravotních problémů. 

Vítejte na stránkách,

které nenahrazují lékařskou ani zdravotní péči, ale které Vám mohou pomoci otevřít nový obzor poznání, protože mnohdy je potřeba se odchýlit od běžného života (obzvláště u chronických potíží) a snažit se chápat věci v daleko širších souvislostech a nenechat se odradit slovy "nejde to, není mi pomoci, není na to čas..."

"Tvůj dočasný neúspěch není konec. Je to počátek nové naděje."

Je nutné pochopit všechny okolnosti tak, jaké doopravdy jsou. Snažit se používat všechny možnosti rozumového chápání i srdečného vnímání a využít všechny prostředky. 

"Vždy udělej o krok víc, než jsi měl původně v úmyslu."

Tímto nabízím nahlédnutí do mé činnosti - poradenství v oblasti zdravého životního stylu, zjišťuji stav orgánů, vyhledávám mikroorganismy, doporučuji detox, zjišťuji stav minerálů, vedu s klienty rozhovory a další. 

 Iveta Polly Belušová - PRAHA

Poradce a certifikovaný terapeut

Instruktor zdravotní tělesné výchovy

&  DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  &

Všechny informace, které jsou uvedeny na těchto stránkách, nelze považovat za lékařská doporučení, lékařskou péči, lékařská vyšetření, laboratorní testy ani za léky určené lékařem. Jedná se pouze o poznatky převzaté nebo získané z vlastní praxe. Nedoporučuji čtení těchto stránek osobám s omezenou svéprávností nebo osobám mladších 18ti let. Jako autorka stránek nepřebírám jakoukoliv zodpovědnost za špatné chápání a experimentování. Pokud nevíte jak na to, do ničeho se sami nepouštějte. Máte příliš velkou cenu na to, abyste experimentovali a dělali na sobě nezodpovědné pokusy.