Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

CITÁTY A MOUDRA

Jsou lidé, kteří se snaží pomáhat a tvořit a jsou lidé, kteří kritizují  a soudí. Ti první se obejdou bez těch druhých, ale ti druzí se neobejdou bez těch prvních!

Chováme se tak, jak nejlépe to v danou chvíli umíme, ale přitom si neuvědomujeme, že nic tak dobře neodhaluje charakter člověka jako to, čemu se vysmívá.

Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří a moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní.

Krásný a bohatý člověk nemůže být šťastný pokud nebude krásný a bohatý ve svém srdci.

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.

profesor Pafko

Mnozí lidé se dostanou do novin nebo na obrazovku a jsou jakoby někdo jiný. Moc mne mrzí, že se lidé k druhým chovají podle toho, co znamenají, čím jsou, a ne slušně a vstřícně, jak by měli ke každému.

Paracelsus

Nejlepším lékem pro člověka je člověk. Nejvyšším stupněm léku je láska.

Antropolog Houston Smith

Odpuštění je způsob jak zabránit tomu, aby nám minulost diktovala, jak má vypadat budoucnoust.

MUDr. Jan Miklánek

Dobré splácet dobrým je lidské. Zlé splácet zlým je zvířecí. Dobro splácet zlým je satanské. Ale zlé splácet dobrým je skutečně Božské.

M.Erickson

Je jedno, jak o sobě smýšlíš. Pamatuj si ale, že jsi vždycky více, než si o sobě myslíš.

...............

Ten, kdo si myslí, že je hotov se vzděláváním, je víc hotov než-li vzdělán.

J.O.Hobes

Člověk nashromáždí všechny svoje chyby a stvoří monstrum, které nazve "osud".

J.Steinbeck

Ze všech živočichů je člověk jediný tvor, který pije, aniž má žízeň, jí, aniž pociťuje hlad a mluví, aniž má co říci.

Ch.M.Schultz

Život je kolo s desetistupňovou přehazovačkou. Většina z nás má k dispozici rychlosti, jichž nikdy nepoužije....Člověk nežije dost dlouho na to, aby využil zkušenosti ze svých vlastních omylů.

Ch.D.Warner

Jednou z nejkrásnějších výsad živote je, že nikdo, ač by chtěl sebevíc, nemůže pomoci druhému, aniž by pomohl také sám sobě.

B.Pascal

Všechny dobré zásady jsou již napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit.

Princip NLP

Zkusit znamená neuspět...Ten, kdo věří, že nemůže, si sám dá za pravdu...Jestliže děláš to, co jsi dělal vždycky, dosáhneš stejných výsledků, jakých jsi vždycky dosahoval...Jestliže to, co děláme, nefunguje, musíme udělat něco jiného, nového...Až změníš sám sebe, přijde za tebou změněný svět...

...............

Jestliže ti chybí odvaha, už jsi se vzdal...Teprve, když vyschne studna, vážíme si vody...

Odvaha není nedostatek strachu, ale přesvědčení, že je něco silnějšího než strach.

Problém má ten, kdo něco řeší !

--------------------------------------------------------------

PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ

Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být...

Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: "Věci nesou takové, jakými se zdají být."

Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného ale pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtvá ve chlévě. Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát? První muž měl všechno a tys mu pomohl? Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše a tys dovolil, aby jim zemřela kráva. Proč??? "Věci nejsou takové, jakými se zdají být," odpověděl starší anděl.

"Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl najít. Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu."

"Věci nejsou takové, jakými se zdají být."

dsc_0026.jpg

Krásný příběh

Jednoho večera odpočíval otec po dlouhém dni, a zatímco si pročítal noviny, jeho syn, který si s ním chtěl hrát, jej neustále pošťuchoval. Nakonec otci došla trpělivost, vytrhl z novin obrázek zeměkoule, roztrhal jej na mnoho malých kousků a dal je synovi, aby se je pokusil znovu poskládat dohromady. Doufal, že tím chlapce na chvíli zaměstná a on bude moci dočíst noviny. K jeho velkému překvapení se syn za pár minut vrátil s obrázkem perfektně sestaveným dohromady. Otec se jej udiveně ptal, jak to tak rychle dokázal a syn mu s úsměvem odpověděl: "Víš, na druhé straně je obrázek někoho, koho dobře znám. Takže jsem dal dohromady toho člověka, a jakmile byl v pořádku on, byl pohromadě i celý svět."

Pokud chceš změnit svůj vlastní život, musíš nejdříve změnit sám sebe.

Indiánský příběh

Jeden večer se posadil starý indián ke svému vnukovi a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka: "Je to jako bitva mezi dvěma vlky. Jeden vlk je špatný. Je to vztek,  závist, zahořklost, sobeckost, nenávist, hrubost, pomlouvačnost, panovačnost, namyšlenost, arogance a ego. Ten druhý vlk je dobrý. Je to láska, radost, naděje, vyrovnanost, laskavost,  ohleduplnost, skromnost, soucit, důvěra." Vnuk se ale zamyslel: "A který vyhraje?". Indián odpověděl: "Ten, kterého krmíš."

Chopit se příležitosti

Když přišly do města povodně, lidé se stěhovali pryč. Jen jeden stařík prosil Boha o záchranu a tak odmítl nasednout do náklaďáku a odjet. Záchranářům tvrdil, že Bůh ho zachrání. Jenže voda se přihnala a zatopila spodní patra domů. Přijeli hasiči na lodích a odváželi opozdilce. Jenže děda zase prosil Boha o záchranu a odmítl se záchranáři odjet. Přivalila se další vlna a tak milý děda musel až na střechu a tam se vroucně modlil k Bohu o záchranu. Přiletěla záchranářská helikoptéra, ale děda se neustále modlil a odmítl ze svého domku odletět. A tak se utopil.

A jak tak stojí před nebeskou branou, v duchu spílá Bohu. Ten jeho spílání uslyšel a tak se přišel podívat,  kdo ho tak hubuje. Děda se do něj pustí: "Jak jsi mi to mohl Bože udělat? Jako jediný jsem měl tak pevnou víru, modlil jsem se k tobě o pomoc a ty jsi mě nechal utopit!"

Bůh kýve svou moudrou hlavou a říká: "Poslal jsem ti náklaďáky, lodě i helikoptéru a ty jako bys neviděl a neslyšel. Tak mi řekni, co jsem asi tak měl ještě více udělat?"