Jdi na obsah Jdi na menu
 

RAMALOOP

RAMALOOP je zařízení rozšiřující funkční možnosti frekvenčníchramaloop.png generátorů typu Zapper. Na rozdíl od nich ale působí prostřednictvím impulsního magnetického pole a bezkontaktně. Ve své současné podobě obsahuje RaMaLoop i vlastní integrovaný generátor kmitočtů, proto není závislý na používání externích generátorů jako tomu bylo u MTE-14. Použití komplementu Zapper + RaMaLoop je výhodné zejména pro ty uživatele, jimž se i chytrý telefon jeví příliš složitý. Férově řečeno: Naprogramování RaMaLoopu pro použití bez Zapperu je složitější než práce se Smartphonem nebo Ipadem. 

Efekt radio magnetické smyčky (RaMaLoop) je fyzikální. Podstata účinku spočívá v tom, že kolem rámové cívky – antény, vzniká elektromagnetické pole s prostorovým působením a průnikem neferomagnetickými materiály. Užitečný efekt magnetické smyčky RaMaLoop je v řádu decimetrů až metrů.

Potvrzené poznatky o pozitivním působení magnetických polí nízkých frekvencí jsou jednoznačné a vědou akceptované. Natolik, že léčebné postupy (magnetoterapii) běžně hradí zdravotní pojišťovny. Fakt, že tyto technické pomůcky lze spatřit na klinikách a v lékařských ambulancích nepřímo dokazuje, že interakce magnetického pole s živou hmotou (přesahující rámec klasické známé fyziky) už není sci fi.

V lékařské a rehabilitační praxi se impulzní magnetická pole využívají zejména k urychlení rekonvalescence po prodělaných operacích, úrazech a zlomeninách kostí a v neposlední řadě i pro posilování imunitního systému. O pozitivním účinku elektromagnetického pole na lidský organizmus se už na začátku minulého století zmiňuje Nikola Tesla, návazně pak R.R.Rife, objevitel biorezonance.

Spektrum vědecky potvrzených interakcí pulzního magnetického pole lze shrnout přibližně takto:

 1. Zmírnění bolesti (analgetický účinek)
 2. Snížení svalového napětí, (myorelaxační účinek)
 3. Rozšíření cév (vazodilatace) – (zlepšení) prokrvení tkáně
 4. Protizánětlivé působení (sterilní i mikrobiálně podmíněné záněty)
 5. Urychlení procesů hojení
 6. Protiedémové působení (proti otokům).
 7. Posílení imunitního systému
 8. Posílení a stabilizace kostní tkáně
 9. Zlepšení buněčného, a tím i tkáňového metabolismu
 10. Snížení spotřeby léků, rychlejší uzdravení, podstatné snížení až vymizení obtíží u chronických onemocnění, vše jako důsledek výše uvedených účinků

Klinicky byl efekt léčebného působení magnetického pole potvrzen zejména u těchto onemocnění:

 1. Revmatické nemoci (artritidy, Bechtěrevová nemoc, artróza, spondylartróza, dna, atd.)
 2. Bolesti zad
 3. Osteoporóza
 4. Spondylóza
 5. Prostatitida
 6. Čerstvé zlomeniny (urychlení hojení)
 7. Fibromyalgie
 8. Poúrazové stavy
 9. Otoky a záněty
 10. Zhmožděniny a popáleniny
 11. Tenisový loket, zmrzlé rameno
 12. Poranění periferních nervů
 13. Paradentóza, zánět okostice
 14. Poruchy látkové výměny
 15. Bolesti hlavy (migrény)

RaMaLoop vybočuje ze známé praxe tím, že rozšiřuje oblast frekvencí užívaných magnetických polí. Běžně používané magnetoterapeutické přístroje pracují s frekvencemi do 100 Hz. Přestože RaMaLoop toto pásmo řádově překračuje, základní fyzikální princip obou typů přístrojů (interakce magnetického pole s živou hmotou) je identický. Na rozdíl od frekvenčních generátorů typu Zapper je přínos RaMaLoopu zejména v tom, že magnetické pole proniká i tam, kam impulsní stejnosměrný proud nedosáhne. Prostřednictvím solenoidové cívky, kterou si lze pořídit jako zvláštní doplněk, lze RaMaLoop používat i v režimu klasické nízkofrekvenční magnetoterapie, viz výše. Světelná smyčka RaMaLoop také nemusí primárně působit pouze dekorativně, lze ji velmi dobře využít k podobnému účelu jako u psychowolkmenu (AVS). Pulzující světlo správné frekvence uvolňuje psychické napětí, pomáhá rychleji odstranit únavový syndrom, pomáhá při odstraňování stresu.

Poznatky z dvouletého testování RaMaLoop naznačují, že při generování impulzního magnetického pole vyšších frekvencí je dosahováno podobného efektu, jako je dosahováno působením plazmového generátoru. Doba potřebné aplikace je ale u RaMaLoop asi 3x delší. Zejména pro použití v domácím prostředí je ale RaMaLoop evidentně praktičtější. Vyhrává svým malým rozměrem, mobilitou, cenou. Lze ho používat například i při sledování televize, nebo si ho v noci postavit blízko postele. Testují se možnosti využití i ve veterinární praxi. Zpětná vazba od uživatelů více než pěti set prodaných kusů RaMaLoop naznačuje, že efekt působení magnetického pole leží i za hranicí běžně známého využití. Mimo standardní oblast používání frekvencí byla avizována například úspěšná likvidace dřevomorky, potlačení zánětu zubu, zvýšení fyzické kondice (sport)). Slibný efekt je avizován i v oblasti typicky mužského využití - „modrý efekt“. Při řešení spíše zdravotních problémů je předpokladem spolehlivého efektu správná detekce mikrobiálních zátěží a aplikace ověřených frekvencí. Bez pomoci poradců s praxí v oboru může být hledání správné frekvence systémem pokus/omyl zdlouhavé a neefektivní.

Ukazuje se, že RaMaLoop je vhodný zejména pro experimentální použití v oblastech, kde se dosud magnetická pole vyšších než nízkých frekvencí nepoužívají. V tomto světle má RaMaLoop potenciál stát se laboratorní nebo učební pomůckou například pro studenty s orientací na přírodovědné studijní obory. Prostor k hledání dosud neobjevených interakcí magnetických polí středních frekvencí s živou hmotou může být totiž hodně široký.

Dodatek

Je všeobecné známo, že pro pacienty s implementovaným kardiostimulátorem je klasické galvanické zappování zakázaná cesta. Informace získaná přímo od výrobce kardiostimulátorů nicméně dovoluje konstatovat, že šetrně nastavená úroveň magnetického pole RaMaLoopu nemůže z principu vadit ani pacientům s kardiostimulátorem. Důvod je exaktní. Hraniční elektromagnetická kompatibilita kardiostimulátorů se ani zdaleka nepřibližuje k laboratorně naměřeným hodnotám magnetického pole generovaného RaMaLoopem. Vyjádřeno řečí čísel; úroveň magnetických polí nebezpečných pro kardiostimulítory by musela být o několik řádů vyšší, než jakou může nabýt magnetické pole generované RaMaLoop(em). Pro jistotu upřesněme, že v minimální vzdálenosti 30 cm od hrudi. Lidé s implantovaným KS musí mít stále na zřeteli, že absolutní prioritu mají informace uváděné v edukačním letáku pro pacienty s kardiostimulátorem. V případě vzniku jakýchkoli problémů způsobených domnělou interakcí elektromagnetického pole s kardiostimulátorem je nutné vzdálit se od potenciálního zdroje způsobujícího elektromagnetickou nekompatibilitu. V principu je ale používání RaMaLoopu řádově bezpečnější než používání celé řady jiných běžně používaných elektronických přístrojů. (Mobilní telefon, elekrický holící strojek, fén, WiFi routery, atd, atd).

Upozornění Z komerčního hlediska je nutné RaMaLoop chápat pouze jako generátor impulsního magnetického pole. Nejedná se o léčebný přístroj nebo terapeutickou pomůcku. V textu opakovaně zmiňovaná magnetoterapie je zjednodušujícím způsobem využívána jako připodobnění, nikoli jako paralela.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář