Jdi na obsah Jdi na menu
 

5. 3. 2015

Opsaná část informací z výzkumných studií pana profesora V. N. Sukolinského (onkolog a chirurg), který je zároveň autorem FORMULE 4.

V České republice je však nutné dodržovat zásady našeho lékařství a dodržovat všechny rady ošetřujícího lékaře, protože tento produkt nenahrazuje lékařskou péči ani léky určené lékařem!!!

Formule 4 - Doplněk stravy

Poradím, jak tento produkt získat levněji

PATENTOVANÝ  KOMPLEX  OXIDAČNÍCH  INHIBITORŮ

Tento potravinový doplněk získal 4 doktorské a 9 kandidátských disertací. Byly mu uděleny 4 patenty a 5 autorských dokladů.

Formule 4 je prvním a dosud jediným přípravkem v onkologii ve světové praxi.

formule-4.jpg

 1. Antioxidační komplex zajišťuje ochranu a normalizuje procesy ve tkáních
 2. Má selektivní účinek a napomáhá ničit pouze patologické buňky
 3. Antioxidační komplex velmi snižuje toxicitu lékařských preparátů a současně zesiluje jejich účinek
 4. Působí jako prevence nejen proti vážným, ale i proti běžným onemocněních jako je chřipka atd

 

Profesor V. N. Sukolinský, onkolog a chirurg, přišel na to, že vitamíny pouze v přesných dávkách a při přesnému určení mohou projevit ochranný účinek pro zdravé tkáně a ničivý účinek v nádorech. Jeho produkt Formule 4 byl nejdříve testován na laboratorních zvířatech

Vlastnosti tohoto produktu:

 • Ochranné působení na zdravou tkáň
 • Výrazné rozrušující účinky ve zhoubných buňkách. Je to první a jediný produkt v onkologii, schopný současně poškozovat nádorové buňky a přitom chránit zdravou tkáň organismu
 • Produkt není toxický ani při dlouhodobém užívání
 • Normalizuje metabolické poruchy
 • Ochranné účinky proti ozařování a zároveň nechrání tkáně zasažené zhoubným nádorem
 • Zvyšuje protinádorové působení cytostatik na zhoubné nádory

​​ 

VÝSLEDKY  PROVEDENÝCH  MNOHOČETNÝCH  EXPERIMENTŮ  A  KLINICKÉHO  PROVĚŘOVÁNÍ:

1. FORMULE 4 - Podpůrný prostředek při nádorových onemocněních (ve výzkumných studií jsou i závěry při onkologickém onemocnění slinivky atd.)

V případě chirurgické léčby onkologických pacientů je možné tento produkt podávat před operačním zákrokem jako prevence proti vzniku pooperačních komplikací.

Podle údajů profesora V. N. Sukolinského se použití tohoto způsobu předoperační přípravy u nemocných rakovinou žaludku osvědčilo snížením výskytu pooperačních komplikací ze 20% na 1,2%.

Pro selektivní ochranu organismu nikoliv však zhoubných nádorů před poškozujícími vlivy ionizujícího záření

Aplikovat produkt před zahájením ozařování a poté až do ukončení radiační terapie. Podle údajů pana profesora snížilo podáváním tohoto produktu u pacientů s rakovinou žaludku počet následných komplikací po radioterapii až 10 x. Dále se znatelně snížilo i množství po radioterapii následných pulmonitid (vznik fibrózních zajizvení v plicích, vedoucích ke značnému poklesu nebo ztrátě dýchací funkce u nemocných rakovinou plic ze 100% na 42% množství raných nebo pozdních komplikací po léčbě ozařováním nemocných rakovinou těla děložního 5 až 7 x.

Pro snížení toxicity chemoterapie se současným zvýšením aktivity chemoterapeutik a účinnosti jejich působení na tkáň zhoubného nádoru

Za tímto účelem profesor doporučuje produkt užívat před zahájením léčby a poté až do ukončení chemoterapeutické kúry. S tímto produktem je chemoterapie lépe snášena, ve většině případů není pořeba provádět léčbu směřující k obnově systému krvetvorby, včetně transfúzí krve nebo krevních složek, což v konečném důlesku citelně snižuje riziko nakažení hepatitidou, AIDS atd.

Podle údajů profesora, chemoterapie preparátem 5 - fluororacil pacientů s nádorem žaludku IV. stadia, prováděná za současné podpory Formule 4, umožnila přežít více než 3 roky 25% léčených pacientů. Při analogické léčbě, bez podpory Formule 4, ani jeden z pacientů nepřežil déle jak 2 roky a 90% toto nemocných umíralo v průběhu 1 roku.

Díky takto aplikované léčbě bylo poprvé na světě dosaženo až 7 letého dožití 10% takto nemocných (průměrná doba života - 21 měsíců), dříve považovaných za neléčitelné s průměrnou šancí přežití 3,5 měsíce.

Pro snížení rizika vzniku metastáz se nemocným podává ve dvou režimech:

 1. Po absolvování radikální léčby nemocní dostávají produkt a poté nastane tříměsíční přestávka a znovu se aplikuje měsíční podávání produktu. Takové kúry se praktikují po dobu nejméně 2 let.
 2. Po absolvování radikální léčby nemocní dostávají produkt na dobu nejméně 2 let. Přestávky jsou vyloučené, neboť buňky zhoubných nádorů, rozeseté v organismu (bez ohledu na odstranění primárního nádoru) si zachovávají schopnost obnovy vlastní populace.

Uvedené režimy jsou si rovny v efektivitě a mohou být individuálně aplikovány v souladu se životními podmínkami, způsobem života a pracovní aktivitou. 

Kromě toho bylo prokázáno, jak při experimentech na zvířatech tak i při klinických studiích, že denní užívání tohoto produktu snižuje aktivitu buněk zhoubného bujení, tzn. že snižuje množství dělících se rakovinných buněk. Např. aplikace tohoto produktu u nemocných s rakovinou žaludku IB až IIIB stadia ve stavu po operativním zákroku vedla ke zvýšení počtu vyléčených, kteří prožili dalších 5 let po operaci ze 30,1% (bez aplikace produktu) na 43,1% s užíváním produktu. Přitom se počet místních recidiv nádoru snížil z 8,9% na 2,1 %.

V případě symptomatické terapie dle lékařů nevyléčitelně nemocných, je vhodné podávání Formule 4 po 1 léčebné dávce. Jestliže se stav pacienta zlepší, je nutné v podávání produktu pokračovat. Ve většíně případů se tím znatelně zlepší kvalita života nemocných po dobu několika měsíců.

Na klinice profesora V.N. Sukolinského je Formule 4 podávána jako podpůrný prostředek při výrazném snížení hodnot krvetvorby v kostní dřeni, které bývají důsledkem léčby ozařováním a chemoterapie. V případě snížení hodnot leukocytů aplikace produktu po dobu 2 až 5 dní napomáhá obnovení hodnot krvetvorby kostní dřeně. V tomto případě se produkt podává v 1 léčebné dávce. Takto obvkle není nutno provádět transfúze krve a léčba je možná i v domácích podmínkách.

Ženské onemocnění - difúzní mastopatie

Se podává 1 léčebná dávka denně. Pro výrazné zlepšení stavu obvykle postačí 2 až 3 cykly této kúry. 

2. FORMULE 4 - jako podpůrný prostředek při onemocnění vředovou chorobou žaludku a dvanácterníku

Výzkumy i zkušenosti ukazují, že užíváním tohoto produktu dochází k zajizvování. Pro prevenci, obvykle na jaře a na podzim, je vhodné užívání před nástupem předpokládaných záchvatů. Přestože nemocný se tímto vyhne bolestem, měl by stále navštěvovat lékařské kontroly.

3. FORMULE 4 - prevence poškozujícího vlivu ionizujícího záření na organismus  

Výzkumy, prováděné pod vedením prof. V.N. Sukolinského na laboratorních zvířatech, která byla pouhý 1 měsíc umístěna ve 30 ti kilometrové zóně Černobylské AE (1992) ukázaly, že se v organismu těchto zvířat téměř 3 x zvýšilo množství jednoho z produktů oxidace volných radikálů - dialdehydu kyseliny malonové. Tento fakt potvrzuje značná poškození ozářením, vzniklá v důsledků záření samého i příjmu radionuklidů potravou. Aplikace Formule 4 po dobu 2 týdnů normalizovala u těchto zvířat ozářením narušené metabolické procesy organismu.

Z toho vyplývá, že pro dlouhodobou ochranu obyvatel oblastí zamořených radionuklidy před poškozujícím vlivem tzv. "malých" dávek ionizujícího záření má smysl užívání Formule 4 po jedné dávce po celou dobu, po kterou existuje nebezpečí vlivu záření.

Ani jeden z tuzemských či zahraničních polyvitaminových preparátů, které se v současné době dostávají do sítě lékáren, nemá efektivní, před ozářením, chránící účinek.

Hlavní vědecký význam provedených výzkumů:

 • podařilo se prokázat, že rozdíly v procesech metalismu zdravých a zhoubných buněk poskytují možnost současně a výběrově ochránit před poškozením zdravé buňky a naopak, poškozovat jenom zhoubné buňky, to vše při aplikaci jediného preparátu Formule 4

Závěr:

 • Formule 4 - plně odpovídá komplexu oxidačních inhibitorů
 • Ve Formuly 4 jsou v úplnosti zachovány veškeré poměry oxidačních inhibitorů, což je základní a zásadní podmínka léčebně-preventivní účinnosti.