Jdi na obsah Jdi na menu
 

Když se parazitologům nedaří a následuje

LÉKAŘOVA POMSTA

Hledáte šarlatány, pane ministře Němečku?

Autor článku Ing. J.Čáp

V pořádku, ale pak buďte trochu spravedlivý a miřte i do vlastních řad.

"PRAVDU MÁ TEN, KDO VYLÉČÍ!"

matka-s-dcerou.jpgTéměř umírajícím pramálo záleží na tom, kdo je dokáže vyléčit. Oni chtějí žít a uzdravovat se bez ohledu na to, zda jsou v péči lékaře, zkušeného poradce, nebo osvědčeného léčitele. Chránit se poukazem na dodržení postupu ad lege artis, je pramálo etické a často i zbabělé.

Je velkou chybou, a mnozí se o tom již sami přesvědčili, že oslňující výsledky některých odvětví zaslepují mysl většiny lidí natolik, že ztrácejí soudnost a k vlastní škodě hledají ta nejpohodlnější řešení - polykání pilulek.

Když pak lékaři selžou, a to se stává častěji, než si dokážeme připustit, je zaděláno i na velké problémy, jak o tom svědčí následující případ.

Zoufalá matka zachraňuje dceru

Nepochopitelná kalvárie se šťastným koncem

ÚVODEM

Zplnomocněnci pro dětská práva při prezidentské kanceláři Ruské federace Astachovi P.A.

Od Kurmakaevové Světlany Michajlovny, občanky RF

Obracím se na Vás, protože moje čtrnáctiletá dcera, já sama a celá naše rodina jsme se stali objekty bezprecedentní štvanice ze strany lékařů, policie, prokuratury, sociální služby a soudu v České republice.

Začalo to tím, že v květnu 2013 moje dcera Alina (bylo jí 12 let) těžce onemocněla – objevily se nesnesitelné bolesti v břiše, dítě za měsíc zhublo o 6 kilogramů, vycházely z ní ve velkém množství objekty podobné parazitům. Ihned jsem se obrátila na české lékaře, dítě vyšetřili, ale nemohli určit diagnózu a neposkytli žádnou pomoc. Proto jsem s manželem odvezla dceru na léčení do Ruska...

Moje dcera,A. Kurmakaeva se narodila v Rusku.

V roce 2002 se Alina spolu s rodinou přestěhovala do České republiky. Od 3 let spolu s rodinou hodně cestovala do zahraničí a to včetně tropických destinací jako je Dominikánská republika, Brazílie, Srí Lanka, Tunis atd.

Zřejmě tam, ve spojení s oslabením gastrointestinálního traktu a imunitního systému, Alina byla nakažena tropickou, v Evropě neznámou, formou parazitární infekce, která se v ní postupně vyvíjela a čas od času se projevila v bolestech břicha, pálení žáhy a jiných symptomech – zároveň zpomalovala růst dítěte. Konzultace s lékaři nikdy nepřinesly žádné adekvátní výsledky nebo závěry.... Tolik z dopisu paní doktorky

A JAK TO BYLO DÁL

Situace se zhoršila ke konci dubna roku 2012, kdy Alinu břicho začalo bolet častěji a ve stolici se začaly objevovat neznámé objekty nápadně podobné červům – o průměrné délce 25-30 cm v počtu cca 60 kusů jen za měsíc duben a květen 2012...

02.05.2013 - Návštěva praktické lékařky Dr. Maternové – Alinka prošla veškeré testy – krev, moč, stolice. Lékařský výzkum na chirurgickém oddělení Vinohradské nemocnice, Thomayerova nem. – nic nenalezeno

14.05.2013 - Pro informace z jiných zdrojů, Alina byla také testována v Aura Medical Clinic – nalezena parazitární infekce

17.05.2013 - Testování Joalis – byly nalezeni paraziti.

Také několikrát byly vzorky parazitů předány několika laboratořím v Praze – všude „negativní nález“

Současně byla vedena korespondence s klinikami v Německu, Izraeli a Rusku, které navrhovaly urgentní hospitalizaci za účelem testování a léčení. Většina klinik preliminárně předpokládala parazitární infekci

Stav dítěte se rapidně zhoršoval, bolesti břicha se stávaly nesnesitelné, dcera ztrácela na váze každým dnem, kvůli bolestem břicha nemohla jíst a navštěvovat školu. Kvůli tomu, že čeští lékaři nebyli schopni určit žádnou diagnózu a nebyla poskytnuta žádná lékařská pomoc – ani z hlediska utišení bolesti, aby dítě netrpělo neskutečnými bolestmi, se rodina rozhodla vyhledat lékařskou pomoc v Rusku.

04.06.2013 - Po podrobení všem testům, Alina byla převedena na kliniku Petrohradské Státní Pediatrické Univerzity (oddělení gastroenterologie, Prof. MUDr. Revnova M. O.), kde bylo provedeno všemožné vyšetřování a také léčba – infuzní terapie, jelikož dítě nemohlo přijímat potravu obvyklým způsobem kvůli bolestem břicha (denně kapačky s prostředky proti bolesti a s glukózou a léky pro fungování zažívacího traktu), také se provádělo pročištění střev klystýry.

Nalezena střevní infekce, určeno několik gastroenterologických diagnóz

22.07. – 16.08.2013 - Léčba v Kyjevě, klinika sv. Agapita. Diagnostikována velmi četná parazitární infekce, provedena léčba (včetně antiparazitárních léků, klystýrů atd). V době léčení masivní výstup parazitů (fotograficky zdokumentováno). Bylo nám doporučeno pokračovat v léčbě v domácím prostředí, včetně klystýrů (čištění střev) a v užívání projímadel antiparazitárních léků

Stav Aliny se zlepšil, začala přijímat potravu. Charakter bolestí se změnil z neustálých na periodické. Váha dítěte se přestala snižovat.

02.09.2013 - Vyšetření metodou gemoskanování (ČR, Prof. DMH Ph. Tsirelnikov N. I.), nalezeno několik druhů parazitů, během doporučené léčby pokračuje výstup parazitů z organismu. Pořád probíhá korespondence se zahraničními klinikami (Německo, Belgie)

03.09. – 07.09.2013 - Zkoumání ,,objektů” v laboratoři v Ústí nad Labem (MUDr. Irina Veličkova) – negativní nález

10.09. – 14.09.2013 - Hospitalizace na klinice dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK , Ke Karlovu 2, Praha. Radikálně negativní postoj lékařů k diagnostice a léčbě provedené v Rusku a na Ukrajině. Úplné odmítnutí spolupráce se zmíněnými klinikami. Odmítání uznat stávající diagnózy – „Tady není Rusko ani Ukrajina!“

Bez jasných důvodů dítě bylo znova podrobeno mučivým testům, nehledě na prosby rodičů neopakovat již provedené analýzy. Lékaři vyslovili zákaz k obracení se za lékařskou pomocí na jiné medicínské ústavy.

Příčiny bolesti břicha nebyly identifikovány. Lékařská pomoc při mučivých bolestech břicha nebyla poskytnuta, stejně tak jako žádné léčení, kromě tablet Espumisanu, Ibalginu a Algifenu. Při propuštění nám bylo doporučeno jíst cokoli a „nosit brýle“.

Při hospitalizaci jsme byli šokováni cedulí, která visela na dveřích sborovny lékařů ,,NENÍ DŮLEŽITÉ PRACOVAT. DŮLEŽITÉ JE INFORMOVAT DRUHÉ, ŽE PRACUJEME.“ Což vše vysvětluje

V průběhu hospitalizace si Alina stěžovala na to, že se k ní lékařský personál chová velmi hrubě a jinak než k ostatním dětem

24.09. – 06.10.2013 - 2. turnus léčení v klinice sv. Agapita v Kyjevě, pokračování antiparazitární terapie – léky, klystýry, detoxikace, elektroterapie

Vyšetření na klinice rodinné medicíny Viamed, klinice A. Nevského. Masivní výstup parazitů z těla, fotodokumentace. - zajistit toto vyšetření !

Zlepšení stavu. Alina začala lépe jíst

08.10. – 10.10.2013 - 2. vyšetření v klinice dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 2, Praha

Diagnóza neurčena. Žádná léčba nebyla provedena ani naordinována. Při ostrých bolestech břicha žádná pomoc nebyla poskytnuta

Při ukončení hospitalizace a předání lékařských závěrů mi vedoucí lékař gastroenterolog MUDr. Peter Szitányi,Ph.D. a ošetřující lékař MUDr. Nabil El-Lababidi sdělili následující: „Paní Kurmakaeva, my nevíme co se s vaší dcerou děje. Vyčerpali jsme veškeré naše diagnostické a léčebné možnosti. Už k nám víc nechoďte. Jděte někam jinam.“ Když jsem jim ukazovala fotografie nových „objektů´“ které denně vycházeli z dítěte a zeptala se „Tak mi řekněte, co to pořád vychází z Aliny?“ jsem obdržela následující odpověď „My nevíme“. Pak jsme pokračovali v následujícím dialogu:

- Jsou to paraziti?

- Ne.

- Jsou to části jejích střev?

- Ne.

- A co to má být? Mimozemšťani?

Na což mi doc. Szitanyi odpověděl:

- Ano, paní Kurmakaeva, možná to jsou mimozemšťani.

MUDr. El – Lababidi se usmíval a proti takové diagnóze nic nenamítal. Tím byl náš rozhovor ukončen.

Prof. Zeman poté navrhl, aby Alina byla nadále hospitalizovaná na jejich klinice za účelem „pozorování“, což znamenalo, že Alina bude po dobu přibližně 3 měsíců pozorovaná bez poskytnutí lékařské pomoci. Reálně to znamená podrobit dítě krutému experimentu a pozorovat jak trpí bolestmi bez poskytnutí jakékoliv pomoci. V té době bolesti břicha pokračovaly, „objekty“ denně vycházeli z organismu a Alina prakticky nemohla jíst, a za podmínek navrhovaného experimentu by dcera nejspíš nepřežila. Návrh poskytnout naši dceru jakožto pokusnou myš jsme odmítli

Bez lékařské pomoci a naordinované léčby byla Alina propuštěna se silnými bolestmi břicha z nemocnice a vážila neskutečných 18,5 kg. V propouštěcí zprávě se uvádí, že byla „ve stabilizovaném stavu“.

12.10.2013 - Obrácení

MUDr.Tomáš Honzík doc.,Ph.D. odmítl jakkoliv pomoci dítěti trpícímu neskutečnou bolestí (křeče v celém těle) – dokonce odmítl podat Alině jakýkoliv lék proti bolesti

Ukázali jsme mu veškerou zdravotní dokumentaci. Dítě a rodiče ho prosili o jakoukoli pomoc, aby Alina neumřela na šok z bolesti. Na což MUDr. Honzík odpověděl, že vše co může udělat, je položit Alinu na lůžko a pozorovat ji

Negativně reagoval na ruskou i ukrajinskou medicínu, a poprosili jsme ho, aby se seznámil s lékařskými záznamy, neboť a v analogických případech při výskytu bolestí na CPb klinice a na Kyjevské klinice jí pomoc byla poskytnuta - kapačky s léky proti bolesti, klystýry, a aplikovali jiné léčebné postupy).

Jelikož jsme se nedočkali žádné lékařské pomoci, byli jsme nuceni si vzít dítě domů a po telefonické konzultaci s ukrajinskými lékaři individuálně poskytnout Alince pomoc v podobě léku proti bolesti Belastezin a klystýru – po němž z dítěte vyšly obrovské kousky, řečeno slovy pana doktora Szitanyi, „mimozemšťanů“. Toto jsme natočili. Alině se ulevilo a břicho bolelo méně.

Manžel, hluboce šokovaný a zasažený bezcitným přístupem lékaře Honzíka k trpícímu dítěti řekl, že si bude písemně stěžovat.

15.10.2013 - Odezvou bylo, že se lékaři FN Ke Karlovu 2 obrátili se stížností na sociální odbor-OSPOD Praha 2, kde si stěžovali na rodiče Aliny Kurmakaevové.

07.10./11.10./15.10.2013 - Vyšetření z důvodu pokračujícího výstupu parazitů z těla – Joalis, Ing. Dlapa – nalezeno mnoho parazitů - zajistit průkaznou zprávu

Pokračující korespondence s německými lékaři

16.10.2013 - Obrácení se na infekcionistku MUDr. Hobstvou, Motol – Infekční oddělení, pav. 22 – za účelem konzultace; paní doktorka doporučila vyhledat jiné specialisty, jelikož nemohla určit, o jakou nemoc se jedná

24.10.2013 - Ambulantní vyšetření na Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí, nemocnice Na Bulovce- MUDr. RNDr. František Stejskal

Ambulantní vyšetření na Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí, nemocnice Na Bulovce- MUDr. RNDr. František Stejskal

Ponižující zacházení. Pan doktor se vyjádřil následovně: „Vaše dítě nemá žádné parazity, to vy ho krmíte zemí a kamínky.“ Nato jsem poznamenala, že je to nelogické, že kdyby někdo doopravdy jedl zem a kamínky, tak by parazity měl zcela určitě, pan doktor se rozzlobil, nadával nám s manželem, že jsme psychicky nezdraví lidé, parazitofobové, což následně napsal i do zprávy. Donesené vzorky pan doktor odmítl prohlédnout a nechtěl vůbec komentovat – jen nám řekl, abychom je odnesli do laboratoře.

Naší dceři předepsal hospitalizaci v uzavřené psychiatrické léčebně, a nám pozorování u psychologa. Parazitolog bez vztahu k psychiatrii určil dítěti i rodičům psychiatrické diagnózy, které se potom přepisovaly z jedné zprávy do druhé a figurovaly v policejních záznamech.

Po návštěvě MUDr. Stejskala jsem osobně odvezla vzorky do laboratoře tropické medicíny, kterou pan doktor uvedl, a ještě do jedné laboratoře, kde jsem byla osobně přítomna prozkoumání. Požádala jsem o povolení také se podívat do mirkoskopu – byly zřetelně vidět orgány tohoto objektu, poté jsme s laborantkou objekt pinzetou rozmáčkli a z objektu se uvolnil sliz a tekutina. Závěrem bylo vydáno zjištění, že jde o „kamínky a písek“.

Korespondence s německými, belgickými a izraelskými lékaři pokračuje.

14.11.2013 – obdrželi jsme pozvání zahájit léčbu na univerzitní klinice Charite (Berlín, Německo) z důvodů atypické parazitózy. Zdravotní pojišťovna souhlasí s vystavením doporučení. Němečtí lékaři žádají o dodání kompletní zdravotní dokumentace, jen souhrnná zpráva jim nestačí. Cílem bylo, aby neopakovali již provedená vyšetření a nezpůsobovali dítěti zbytečné útrapy.

15.11.2013 – Prof. Zeman odmítá vydat zdravotní dokumentaci a podepsat formulář, který je vyžadován zdravotní pojišťovnou. Při osobním setkání to vysvětluje takto: „Maminko, nikam nepojedete. Němci jsou pedanti a vaši dceru by svými vyšetřeními zabili. Od nás nic nedostanete – dokumentaci ani doporučení. Sami tam určitě nepojedete, jelikož by vás to stálo 84 tisíc EUR a pozorování by trvala minimálně 1,5 měsíce! (II. díl, str. 402 - 405), a na závěr se mi dostalo psychiatrické diagnózy „Munchausenova syndromu“ - syndrom barona Prášila (patologické lhaní) – tj. lžu neustále a vymýšlím si u svého dítěte neexistující nemoci. Tuto diagnózu u mne stanovil po pětiminutovém dialogu dětský gastroenterolog a následkem toho se pak opakovaně objevovala v mnoha lékařských zprávách a policejní dokumentaci, a k tomu se přidala tatáž diagnóza i pro mého manžela Kiyama Kurmakaeva. Místo léčby v Berlíně lékař Alině předepsal psychiatrické vyšetření v uzavřeném psychiatrickém léčebném zařízení v České republice. Bylo zřejmé, že Prof. Zeman měl zájem nikoli na správném určení diagnózy a léčbě dítěte, ale na tom, aby němečtí lékaři nevystavili kritice práci kolektivu lékařů kliniky Ke Karlovu a nenašli něco, co nediagnostikovali.

01.12.2013 – vyšetření a léčba u oficiálního českého lékaře – MUDr. Jozefa Lojana – Hradec Králové. Zjištěni paraziti. Vydána homeopatika, která nám pak v nemocnici Ke Karlovu 2 byla zabavena. - zemřel

„Objekty“ stále vycházejí z těla. Situace na Ukrajině se rychle zhoršuje. Cestovat do Kyjeva s ruskými pasy není bezpečné. Jen za léčbou na kliniku Charite v Berlíně z finančních důvodů nemůžeme, proto se obracíme na Moskevské lékařské centrum profesorky O. I. Jelisejevové, které platí za mezinárodní autoritu v oblasti parazitologie, publikace centra jsou překládány také do češtiny. V Praze centrum vedlo kurzy pro české lékaře, týkající se vyšší kvalifikace.

21.12.2013 (II. díl, str. bez čísla) – Vyšetření Aliny na klinice profesorky Jelisejevové v Moskvě. Zjištěno více parazitů. Provedena léčba dle jejich metodologie. K další léčbě jsme zakoupili léky (všechny byly oficiálně uznány a certifikovány, zdravotnický prostředek „Mini – expert“, obdrželi jsme doporučení od lékaře k léčbě a dietě (II. díl str. bez čísla).

Objekt pinzetou rozmáčkli a z objektu se uvolnil sliz a tekutina. Závěrem bylo vydáno zjištění, že jde o „kamínky a písek“.

Korespondence s německými, belgickými a izraelskými lékaři pokračuje.

14.11.2013 – obdrželi jsme pozvání zahájit léčbu na univerzitní klinice Charite (Berlín, Německo) z důvodů atypické parazitózy. Zdravotní pojišťovna souhlasí s vystavením doporučení. Němečtí lékaři žádají o dodání kompletní zdravotní dokumentace, jen souhrnná zpráva jim nestačí. Cílem bylo, aby neopakovali již provedená vyšetření a nezpůsobovali dítěti zbytečné útrapy.

15.11.2013 – Prof. Zeman odmítá vydat zdravotní dokumentaci a podepsat formulář, který je vyžadován zdravotní pojišťovnou. Při osobním setkání to vysvětluje takto: „Maminko, nikam nepojedete. Němci jsou pedanti a vaši dceru by svými vyšetřeními zabili. Od nás nic nedostanete – dokumentaci ani doporučení. Sami tam určitě nepojedete, jelikož by vás to stálo 84 tisíc EUR a pozorování by trvala minimálně 1,5 měsíce! (II. díl, str. 402 - 405), a na závěr se mi dostalo psychiatrické diagnózy „Munchausenova syndromu“ - syndrom barona Prášila (patologické lhaní) – tj. lžu neustále a vymýšlím si u svého dítěte neexistující nemoci. Tuto diagnózu u mne stanovil po pětiminutovém dialogu dětský gastroenterolog a následkem toho se pak opakovaně objevovala v mnoha lékařských zprávách a policejní dokumentaci, a k tomu se přidala tatáž diagnóza i pro mého manžela Kiyama Kurmakaeva. Místo léčby v Berlíně lékař Alině předepsal psychiatrické vyšetření v uzavřeném psychiatrickém léčebném zařízení v České republice. Bylo zřejmé, že Prof. Zeman měl zájem nikoli na správném určení diagnózy a léčbě dítěte, ale na tom, aby němečtí lékaři nevystavili kritice práci kolektivu lékařů kliniky Ke Karlovu a nenašli něco, co nediagnostikovali.

01.12.2013 – vyšetření a léčba u oficiálního českého lékaře – MUDr. Jozefa Lojana – Hradec Králové. Zjištěni paraziti. Vydána homeopatika, která nám pak v nemocnici Ke Karlovu 2 byla zabavena. - zemřel

„Objekty“ stále vycházejí z těla. Situace na Ukrajině se rychle zhoršuje. Cestovat do Kyjeva s ruskými pasy není bezpečné. Jen za léčbou na kliniku Charite v Berlíně z finančních důvodů nemůžeme, proto se obracíme na Moskevské lékařské centrum profesorky O. I. Jelisejevové, které platí za mezinárodní autoritu v oblasti parazitologie, publikace centra jsou překládány také do češtiny. V Praze centrum vedlo kurzy pro české lékaře, týkající se vyšší kvalifikace.

21.12.2013 (II. díl, str. bez čísla) – Vyšetření Aliny na klinice profesorky Jelisejevové v Moskvě. Zjištěno více parazitů. Provedena léčba dle jejich metodologie. K další léčbě jsme zakoupili léky (všechny byly oficiálně uznány a certifikovány, zdravotnický prostředek „Mini – expert“, obdrželi jsme doporučení od lékaře k léčbě a dietě (II. díl str. bez čísla).

23.12.2013 - Po užití těchto léků a zdravotnického prostředku začala Alina okolo 11.30h dopoledne zvracet, z úst vyšel shluk živých červených červů, plných krve. Hýbali se. Viděla jsem to já, můj muž a naše děti – Rustam a Eldar, i maminka manžela – babička Aliny. Stalo se to v Kazani na návštěvě u babičky. Vše jsme vyfotili na telefon i iPad. Dali jsme červy uzavíratelné sklenice, ale potom jsme je vyhodili, protože vézt je s sebou do České republiky přes hranice nebylo možné, a v Kazani během svátků už nikdo nepracoval. Pokračovali jsme v léčbě, dle metody Prof. Jelisejevové. Z dítěte vycházely obrovské kusy, něco jsem vyfotila s pomocí telefonu, ale ne vše. Pro oslabené Alinino tělo byl tento proces tvrdý. Bolelo ji břicho a jedla velmi málo. Po telefonu jsem neustále konzultovala s lékaře v Moskvě. Vysvětlili mi, že z důvodů aplikované léčby začali paraziti v těle hromadně hynout a organismus trpí intoxikací. Aby se rozkládající se hmota dostala ven, měla Alina hodně pít, provádět očistné klystýry

7.1.2014 - Jsem zavolala vedoucímu oddělení MUDR. Peterovi Szitányimu, Ph.D a požádala ho, aby Alinu hospitalizoval na jejich oddělení. MUDr. Szitányi odmítl, což odůvodnil tak, jako již dříve, že neví, co s dcerou mají dělat. Řekla jsem mu, že na klinice Prof. Jelisejevové v Moskvě byla stanovena diagnóza a léčba probíhá úspěšně, je třeba dítěti pomoci poprat se s intoxikací a podpořit organismus pomocí nitrožilní výživy. MUDr. Szitányi řekl, že Alinu na kliniku nepřijme, ale že si mohu ještě promluvit s Prof. Zemanem.

Zavolala jsem Prof. Zemanovi, který rozhodl, že Alinu mám přivézt na oddělení....

08.01.2014 – ráno jsme s manželem přivezli dceru na kliniku dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 2, Praha. Při příjmu na léčbu vážila 19,2 kg.

Přivezli jsme s sebou za účelem předání lékařům, kteří měli mít dceru v péči, zdravotní dokumentaci z kliniky Prof. Jelisejevové – diagnózu, doporučení léku, předpisy k užívání zdravotnického prostředku „Mini – expert“, samotný přístroj, homeopatické preparáty od MUDr. Lojana. Nepochybovali jsme o tom, že dítěti se nakonec dostane lékařské pomoci na této klinice, vždyť diagnóza již byla jednou stanovena, a správnost léčby se potvrdila praktickými výsledky.

Ukázali jsme lékařům fotografie „pozitivy glystu“ – živých červů, které vyšly z úst dcery následkem aplikované metodiky Prof. Jelisejevové a těch, kteří již jako mrtví vyšli prostřednictvím střev. Chtěli jsme jim předat veškeré léky a přístroj pro účely pokračování v léčbě, ale setkali jsme se s naprostou neochotou nás vyslechnout a kategoricky bylo odmítnuto jakkoli brát v úvahu názory ruských lékařů a pokračovat v započaté terapii.

Bylo nám oznámeno, že u dcery se bude aplikovat metoda „observace“ (pozorování), která spočívá v tom, že jí jen budou sledovat, aniž by zasahovali do procesu. Na všechny naše prosby poskytnout nemocnému dítěti byť jakoukoli – ale lékařskou pomoc, nám odpověděli hrubým odmítnutím.

Prosila jsem, aby si promluvili s ruskými lékaři, měla jsem na telefonu Moskevskou kliniku, nikdo nesouhlasil dokonce ani s rozhovorem, natož se spoluprací. Odmítli dát nitrožilní výživu, omezili příjem tekutin, zdá se, že na 3 – 4 sklenice denně, ačkoliv v Moskvě nařídili pít minimálně 2 – 2,5 litru, aby se organismus zbavil intoxikace. Zakázali pokračovat v započaté terapii.

Umístili Alinu na pokoj – místnost vedle sesterny za sklo, aby mohli vést své „pozorování“, a pokud se dítě, sužované bolestmi a žízní přiblížilo k vodovodnímu kohoutku, hned přiběhla sestra a Alině vynadala.

Zoufale jsem volala do Moskvy, na kliniku Prof. Jelisejevové, ať řekou, co mám dělat? Řekli mi, že stav dítěte je kritický a může kdykoli zemřít na detoxikaci – může jí o otravu ledvin nebo jater, bez lékařské pomoci že se organismus nemůže s takovou zátěží vyrovnat.

Opět nabídli, abych vzala dítě z kliniky a přivezla jej do Moskvy, zatím není pozdě. Řekli, že zahájenou terapii nelze v polovině přerušit, nechápali, proč si čeští lékaři nechtějí byť jen promluvit po telefonu.

Nařídili předat jejich názor, že dítě bez lékařské pomoci může kdykoli zemřít – a pomoc je zapotřebí minimální – hodně pití, nitrožilní výživa s fyz. roztokem a glukózou (možno i utišující), očistné teplé klystýry, pokračování v započaté léčbě.

Vše jsem se tedy znova snažila vysvětlit lékařům: El – Lababidimu, Szitanyimu, Prof. Zemanovi. Nebo ať mi dítě vydají, pokud nechtějí léčit. Mluvili se mnou jako s nenormální, odpovídali mi hrubě, že tady není Rusko a oni nebudou nikoho poslouchat, tím víc plnit jejich doporučení.

Dceru mi odmítli vydat a řekli, že pokud budu trvat na propuštění, budou o tom informovat policii, sociálku, soud a dítě nám tedy seberou. Že oni nedopustí, abychom dítě odvezli na léčbu do Ruska. Když jsem řekla, že dítě může zemřít – smáli se.

Zabavili nám přístroj, všechny léky.

Situace se rychle zhoršovala. Bolesti u dcery nepřestávaly, a stávaly se nezvladatelnými. Plakala „Maminko, já umírám, odvez mne odsud. Udělej cokoli!“...

31.01.2014 – na naši žádost Alinu ukázali dětskému gastroenterologovi MUDr. Ondřeji Hradskému – nařídil trvalý příjem projímadla Forlax, 2 balíčky denně, ten již Alině dávali do jejího propuštění tj. do dne 28.03.2014, tj. 2 měsíce – 56 dní a při propuštění nařídili další užívání, přičemž dobu užívání neomezili. Tj. čeští lékaři - gastroenterologové při léčbě Aliny stejně, jako ruští a ukrajinští lékaři aplikovali pročištění střev s pomocí projímadla, přičemž v mnohem větším množství a s delší dobou užívání.

Velmi negativní vliv na stav dcery měl přístup ošetřujícího lékaře MUDr. Martina Pozdílka, který Alině téměř denně při rozhovorech vštěpoval, že její intelekt nestačí ani na přijetí na střední školu, natož na vysokou, že se bude muset spokojit s tím, že bude pracovat jako uklízečka, a že se ani učit nemusí. A to navzdory skutečnosti, že Alina za 8 let školní docházky byla hodnocena vždy známkou 1, a neměla ani jednu dvojku. Účastnila se olympiád, umí plynně 3 jazyky – česky, rusky, anglicky, učí se francouzsky, hraje na kytaru, zpívá, vyhrála několik mezinárodních soutěží. Žádali jsme, ať dceru takovou “psychoterapií” netraumatizuje, ale pokračoval v ní.

Po propuštění z dětského psychiatrického oddělení FN Motol se Alině v důsledku uvedeného psychologického tlaku výrazně snížilo sebevědomí, víra ve vlastní síly, prakticky ztratila zájem o studium. Velmi dlouho jsme museli docházet k psychologovi, abychom nějak snížili tento negativní vliv na psychiku dítěte.

Rovněž po vzájemném působení lékařů kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK, Ke Karlovu 2, Praha se u dítěte rozvinul strach z lékařů a celkově ze zdravotnictví, strach ze tmy, nedůvěra k lidem. Ještě není známo, jakým způsobem se v budoucnosti odrazí na její sexualitě šok, který zažila v nemocnici, když ji dva dospělí lékaři – muži – drželi za ruce a doktor El – Lababidi , coby ošetřující lékař, ke kterému měla důvěru a očekávala od něj pomoc, ji násilím I přes její odpor strhl oděv a vyfotil ji nahou. I přes naše mnohé žádosti adresované vedení kliniky a policii jsme nedostali možnost uvedené fotografie vidět, incident nebyl prošetřen a odpovědi, oč šlo, se nám nedostalo – šlo o projev pedofilie ze strany zaměstnanců zdravotnického zařízení, užití nezákonných metod získání důkazů, které jsou přímo zakázány v článku 3 Úmluvy o ochraně lidských práv – “Zakazuje se mučení”, “Nikdo nesmí být vystaven mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestu”. Jedná se snad v tomto zdravotnickém zařízení o běžnou praxi zacházení s těžce nemocnými dětmi a nikdo nepovažuje za nutné na ni reagovat? Vedení kliniky ve svém dopise činy lékařů nekomentovalo, pouze konstatovalo, že za uvedené činy nenese odpovědnost.

Chování vykazovalo znaky mučení a trápení a způsobilo naší dceři nenávratnou duševní újmu, fyzickou a duševní bolest.

Vynecháváme některé obdobné, téměř nekončící peripetie. Ty skončily až výrokem soudu!

Kam to spěješ "humánní" medicíno!!

foto1.png

Takto ztvárnila Alinčina matka své pocity, když jí lékaři chtěli odebrat dceru, protože nesouhlasila s jejich naprosto chybnými závěry a neefektivním léčením. Obě se po delším bloudění v zahraničí vrátili od lékařů, kteří uměli stanovit nejen správnou diagnózu, ale především účinnou terapii. Jen díky velkému úsilí matky dcera nakonec přežila.

foto3.png

Popírači parazitů, zcela běžně obývajících naše útroby v mnoha variantách,  by při troše dobré vůle nalezli podobné obrázky nejen u A.K., ale také u sebe.

foto4.png

Z vystoupení dcery našich přednáškách

========================================

Takto prozatím hovoří soudní fakta:

ROZSUDEK  JMÉNEM  REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl v hlavním líčení konaném dne 22. záři 2015 samosoudkyní JUDr. Danielou Reifovou takto:

Vzhledem k tomu, že trestný čin z nedbalosti nezná stadium pokusu a z výpovědi znalce jednoznačně vyplynulo, že následek u nezl. dítěte nenastal, pouze mohl nastat, chybí u zažalovaného skutku následek a již v této fázi by bylo možno uzavřít, že skutek není trestným činem. Tento závěr je zřejmý nejen z výpovědi znalce, ale i z výpovědi slyšeného svědka Doc. MUDr. Tomáše Honzíka, stejně jako z konstatovaných lékařských zpráv. Ze žádného z těchto důkazů nevyplývá, že v důsledku léčby prosazované obžalovanou, došlo ke zhoršení zdravotního stavu dítěte. Soud však má za to, že v tomto případě nebyla naplněna ani subjektivní stránka zažalovaného trestného činu...

...Celá tato absurdní kauza je typickým příkladem chybné komunikace, přezíravosti, nedostatku empatie a snahy o koncenzus...

...Není možno přehlédnout ani současný stav, kdy nezl. Alina je sekundárně viktimizována trestním stíháním její matky, ke které má hluboký vztah. Celá věc ji silně traumatizuje, o čemž svědčí i dopis, který zaslala vyšetřovateli...

...Pokud v této věci vystupuje nezletilá Alina jako poškozená, je pro její zdraví i proto, aby se nestala skutečnou obětí trestné činnosti nezbytné, co nejrychleji tuto kauzu ukončit...

...Vzhledem k tomu, že soud dospěl k jednoznačnému závěru, že obžalovaná JUDr. Světlana Kurmakaeva, CSc. svým jednáním nenaplnila znaky skutkové podstaty zažalovaného trestného činu ani po objektivní, ani po subjektivní stránce, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku soudu uvedeno a obžalovaná byla obžaloby zproštěna, neboť skutek, pro který byla stíhána, není trestným činem.

Navzdory zdravému rozumu

se SZ snaží logický výsledek zvrátit a chce se proti rozhodnutí soudu odvolat.

Zúčastnili jsme se obou stání 21. a 22. 9. 2015 a všechny důkazy se obracejí proti lékařům.

Chtěl bych požádat ministra zdravotnictví Němečka či jeho zástupce, aby podal ke skandálnímu chování odpovídající stanovisko. Mám některé dokumenty prokazující nejen neschopnost a aroganci lékařů, ale jejich doslova trestné jednání, které by nemělo uniknout pozornosti vyšetřovacích orgánů.

Zbývá konstatovat, že se jedná o všeobecný jev selhávání mnohých lékařů při stanovení správné diagnózy a následné terapie, ba dokonce o úmyslné ignorování všeobecně známých skutečností, které brání skutečnému vyléčení.

Na svém stanovisku trvám a jsem schopen i ochoten nejen na tomto jediném případu jednoznačně prokázat, že se v ČR v mnoha ohledech a z různých důvodů jedná proti zájmům mnoha pacientů.

ing.j.cap2.pngIng. Josef Čáp Cestykezdravi@seznam.cz

pořadatel přednášek o zdravém životním stylu a šetrném skutečném uzdravování s minimem nákladů

DOSLOV: Co nemáte vědět!

Většina, z pohledu školské medicíny "nevyléčitelných nemocí", má v rukách mých přátel, lékařů, i t.zv. poradců (podle min. Němečka obecně šarlatánů) reálné řešení. Často se tak děje i tehdy, když mají pacienti od lékařů tak zvaně "konečnou" s tím, aby si vypořádali své poslední věci.

Máme mnohé výpovědi a svědectví od vyléčených pacientů, se kterými se mohou čtenáři časopisu NOVÁ REGENA stále seznamovat.

 Lékaři drželi dceru a náslině ji servali oblečení, aby ji mohli fotit v kalhotkách

► echo24.cz