Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Můj pohled na současnou situaci kolem alternativních postupů

Milí lidé a všichni Vy, kteří se zajímáte o alternativní způsoby anebo jen tak brouzdáte po internetu a sledujete se zvědavostí, co zajímavého na Vás kde vykoukne.

Existuje mnoho alternativních způsobů usilujících o pomoci lidem jako je např. reflexní terapie, homeopatie, autopatie, Metoda Ing. Bláhové a MUDr. Jonáše, regenerace plazmovým generátorem, biorezonanční přístroje např. Sensitiv Imago, kineziologie, RUŠ, EFT, rodinné konstelace, měření geopatogenních zón i radioaktivity a další. Některé metody řeší problémy fyzického, další zase psychického těla. Všechny metody mají své úspěchy i neúspěchy. Žádná terapie nefunguje paušálně pro všechny lidi na 100%. Proč? Protože každý člověk je jedinečný, co pomůže deseti, nemusí pomoci jedenáctému. Žádná metoda neumí pomoci všem stejně a proto, při neúspěchu, je ideální kombinace různých metod. A jsou situace, kdy terapeut ani při nejlepší vůli pomoci nedokáže. I to se může stát. Je proto nanejvýše nutné a poctivé vůči klientovi, sdělit mu hned na počátku, že podléhat iluzím z různých knížek a videí, kde se zaručuje stoprocentní vyřešení, je nesmysl. Od poradce, který vám hned do telefonu řekne, aniž by vás viděl a vyslechl, že vás z toho na 100% dostane, rychle utíkejte! Je nutné si uvědomit mantinely alternativy, protože záleží i na životním stylu, stravování, myšlení a přístupu klienta nejen k detoxikaci, ale i k sobě samému. S některými problémy si alternativní medicína dokáže poradit, mnohdy i lépe než medicína klasická a je jich skutečně dlouhá řada. Ovšem jsou situace, kde je jednoznačně místo pro klasickou medicínu a je třeba to respektovat. Například: volala mi maminka, že její syn má velké potíže s kolenem a že prý já ho z toho na 100% dostanu. „O jaké potíže se jedná?“ zeptala jsem se – úrazem utržený meniskus. Mamince jsem vysvětlila, že bez chirurgického zásahu se neobejdou a já to pak mohu doladit.

Dnes už není žádným tajemstvím, že dlouhotrvající stres velmi negativně ovlivňuje a oslabuje imunitní systém a tím může být spouštěčem vážných zdravotních problémů. To, jak myslíme, jsme-li negativně založeni či lidé optimističtí, jaké máme rodinné klima, to, jak se stravujeme, naše pohybová aktivita, kde a jak žijeme a jak trávíme svůj volný čas, to vše jsou faktory velmi silně ovlivňující naše psychické i fyzické zdraví. O psychosomatickém původu různých nemocí víme dávno, ačkoliv o tom leckdo velmi nerad slyší. Co z toho vyplývá? Třeba zjištění, že nebude-li prvořadě nebo souběžně s problémy fyzickými řešeny problémy psychiky, ne vždy se dočkáme kýženého výsledku. Jako příklad uvádím klientku s těžkými depresemi, která kdysi zavinila dopravní nehodu s následkem smrti. Myslíte, že depresi zavinil parazit? Ano, dlouho trvající stres a noční můry zaviní oslabení imunity a není divu, že po určitém čase pak poradce na nervovém systému opravdu parazita najde, ale pokud se poradce nebudete zajímat o prvotní příčiny, deprese neodezní. Poradce, který neumí pracovat s psychikou, by měl takovou klientku poslat ke kolegovi, který dokáže tyto hrůzné zážitky odblokovat. Klient však musí chtít se svého trápení zbavit. Je totiž mnoho klientů, kteří při vstupní konzultaci neustále opakují: „Nechci, nesnáším, nezvládnu…“ A sebelítost? To je přímá cesta do pekel depresí. Takový klient se může čistit a odčervovat jak chce, sebelítost a sebestřednost ho bude stále brzdit na cestě k uzdravení a s takovým klientem by se mělo pracovat jinak.        

A co je důležité pro práci terapeuta? Klient, který chce na sobě aktivně pracovat, je důsledný v respektování doporučení, poctivý sám k sobě a neočekává, že po třech pilulkách, nejlépe do týdne, bude po problému. Nejdůležitější pro terapeuta je samozřejmě šťastný a zdravý klient.

Bylo by dobré si uvědomit, že my všichni, kteří pracujeme v alternativní medicíně, jsme průvodci člověku na jeho cestě k uzdravení sebe sama. Bez snahy klienta, jeho důslednosti a vytrvalosti, leckdy dlouhodobé a úporné, nezmůžeme nic. To prosím není z naší strany alibizmus, jak nám je to někdy vyčítáno, ale je to fakt zjištěný mnohaletou zkušeností. Někdy pro nás terapeuty i velmi bolavou. O to větší radost pak máme, přijdou-li na preventivní očistu organizmu mladí manželé, poctivě se detoxikují a po čase přijde oznámení s obrázkem kolíbky či růžového dudlíku. Vždy je lepší PREVENCE než řešení problémů a smutné konstatování, kdybych to býval byl... 

Ráda bych se ještě zmínila, co je velmi důležité nejen pro práci terapeuta, ale pro existenci alternativy jako takové. V naší zemi praktikujeme, jak jsem se již výše zmínila, mnoho druhů různých terapií. Existuje zde několik směrů, které zviditelňují právě jejich hlavní vůdčí autorské osobnosti. Bohužel, místo toho, abychom se v této nelehké době všichni terapeuti různých oborů semkli, vzájemně spolupracovali a vycházeli si vstříc, tak někteří z nás vyvolávají nechutné konkurenční boje či osobní útoky uvnitř skupin. Mnohým chybí pokora, ale jak to známe z pohádek, pýcha vždy předchází pád… Jak moc je to špatně, ukáže blízká budoucnost.

Pro všechny terapeuty by totiž mělo být primárním cílem pomáhat lidem. Proto bychom měli uznávat a v případě potřeby i spolupracovat s kolegy jiných oborů alternativní medicíny. Na to však někteří z našich řad jaksi pozapomněli... Je mnoho klientů, kterým pomohla Metoda Ing. Bláhové a některým ne. Je mnoho těch, kterým pomohl plazmový generátor a některým ne. Někomu třeba zase pomohla autopatie, reflexní terapie, různé druhy masáží atd. a jiným ne, a tak mohu vyjmenovávat ještě dlouho. Každá terapie má své úspěchy i neúspěchy a neexistuje ani nejlepší diagnostický přístroj. Každý přístroj má svá negativa a pozitiva, proto je nejdůležitější terapeut s celostním přístupem, který se zajímá o vše, co může klientovi brzdit cestu k uzdravení.

A co tedy vše může stát v cestě k úplnému vyřešení potíží?

  1. Psychika, zejména je-li člověk dlouhodobě stresován nebo pesimisticky naladěn
  2. Prostředí, ve kterém žijeme
  3. Stravování a kvalita vody
  4. Malá pohybová aktivita a dobré není ani běhání podél frekventovaných ulic
  5. Špatné dýchání
  6. Těžké kovy, geopatogenní zóny, elektrosmog, radioaktivita atd.
  7. Mikrobiologické parazitární zátěže (viry, bakterie, plísně, prvoci a červi)

leto-2015.jpg

PŘEJI  VÁM 

dlouhou řadu šťastných dní ve zdraví a jiskřičky naděje, které nikdy neuhasnou.