Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pokud pijeme a myjeme se vodou závadnou, je to velký problém, který by si měl vyřešit každý z nás.

DEZINFEKCE  VODY  A  UV  LAMPY

Studnová voda i voda ze zdrojů pro zásobování obyvatelstva velmi často obsahuje choroboplodné zárodky a proto je zdravotně závadná. Pokud je taková voda použitá k pitným a hygienickým účelům nebo v kuchyni, je nutno ji dezinfikovat.

Nejčastějším způsobem dezinfekce vody, určené pro zásobování domácností, je dávkování chlóru jako poslední operace úpravy vody. Vedlejší efekty aplikace takovýchto chemikálií a dopady na zdraví lidí a zvířat, jsou známy, ale spíše se o nich nemluví. 

Dezinfekci vody pomocí UV záření doporučujeme

Ultrafialového záření na likvidaci mikroorganismů je znám více jak 100 let. 

UV záření likviduje zejména:

 • Staphyloccocus aureus, Staphyloccocus feacalis, Staphyloccocus epidermidis
 • Streptoccocus hemolyticus, Streptoccocus lactis
 • Agrobacterium tumefaciens
 • Bacillus megaterium, Bacillus subtillis, Bacillus anthracis
 • Clostridium Tetani
 • Corynebacterium diphteriae
 • Legionella pneumophila, Legionella bozemanii, Legionella dumoffil, Legionella micdadel
 • Escherichia coli 
 • Salmonella anteritidis, Salmonella paratyphi, Salmonella typhimurium
 • Seratia marcescens
 • Shigella dysenteriae, Shigella Flexneri, Shigella sonnei, Salmonella paratyphi, Shigella dysenteriae, Shigella Flexneri
 • Klebsiella pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Vibrio cholerae
 • Proteus vulgaris 
 • a dále rotaviry, polioviry, virus hepatitidy A, coksackie viry

Jak funguje dezinfekce vody pomocí UV záření

Účinek UV záření je v působení na disperzní systém protoplazmy mikroorganizmů (strukturu DNA), v němž vyvolává změnu struktury, a to vede k jejich usmrcení.

Z hlediska účinnosti dezinfekce je důležitá intensita UV záření a doba expozice. Je účinnější vysoká  intenzita ozáření a krátká doba expozice než nízká intenzita a dlouhá expoziční doba.

Účinek UV záření, tedy i kvalitu dezinfekce, negativně ovlivňuje zvýšený obsah hliníku (nad 0,2 mg/l), železa (nad 0,05 mg/l) a manganu (nad 0,02 mg/l) v ošetřované vodě.

Pro zajištění čistoty vody a plné účinnosti UV záření je tedy nutno, aby do reaktoru vstupovala voda zbavená zákalu a pevných částic. Proto je standardně před UV úpravou instalován potrubní filtr.

Dalším faktorem, který ovlivňuje účinnost UV-lampy, je teplota upravované vody.

UV lampy a zpětná aktivace mikroorganismů

Nízkotlaké monochromatické UV lampy

Používané v běžných zařízeních na ošetření vody menších průtoků. 

Tento typ UV lamp poškozuje pouze DNA, ale ne enzymy a jiné biomolekuly mikroorganismů.

UV energie nízkotlakých monochromatických UV lamp je silně závislá na teplotě vody. Tento typ UV lamp je doporučován pro nižší průtoky do cca 5 l/s, pro stálý průtok a kvalitu upravované vody a tam, kde nehrozí reaktivace mikroorganismů.

Středotlaké polychromatické a vysoce účinné multiwave UV lampy

Jedná se o stále častěji používané zářiče, hlavně pro vyšší průtoky upravované vody.  Tlak v trubici 0,1 až 0,3 MPa (1-3 bary), vyzařují Dalším typem polychromatických lamp jsou pulzní xenonové UV lampy.

Polychromatické UV záření (185 - 400 nm) o vysoké intenzitě poškozuje nejen DNA, ale také enzymy při cca 280 nm a buněčné bílkoviny a tím vylučuje možnost reaktivace mikroorganismů.

Středotlaké polychromatické UV lampy mohou vyzařovat energii ve třech různých hladinách. Tak mají možnost reagovat na změnu průtoku. Intenzita vyzařované energie středotlakých polychromatických UV lamp není závislá na teplotě v širokém rozsahu teplot cca 0 až 70 °C.

Tyto UV lampy jsou doporučovány pro vyšší průtoky (cca 3-10 l/s), při časté změně průtoku a kvality upravované vody, kde je důležitá teplota a tam, kde je nebezpečí reaktivace mikroorganismů.

 Dezinfekce vody - UV lampy

 UV lampy série UVC Lighting

 UV lampy série Sterilight

 Jak desinfikovat vodu, aby byla pitná?

 Mobilní UV fitrace nejen na cesty

 Něco o rozmrzlé vodě

Kontakty na firmy zabývající se úpravou vody:

 Cestovní čističe vody

 Destilační přístroj AQUA Compact II

 Firma Goldman water s. r. o., Oborská 1251, 198 Praha 9, tel. 281 866 535, mob. 601 558 006, syrovatka@goldmanwater.cz

 ing. Stanislav Vacík - HARSOFTKe Klíčovu 1, 190 00 Praha 9, tel: +420 725 527 439

 FILTRY VODNÍ - Slezská 2199/108, Praha 3 - Vinohrady, tel.: 246 097 311

 firma AQUA PRODUCT , s.r.oModřická 720/56B, Brno

 Moravany, tel. 543235105, 602737339, zabývají se úpravou, filtrací vody,i pomocí UV lampy.

 Výzkumný technologický institut - velice kvalitní a sofistikované úpravny vody pro náročné. 

 Petr Carvan, ředitel výzkumu a vývoje, e-mail: petr.carvan@vti-cz.comtel.:602366866

 Studny vrtá firma HS geo, s.r.o., provádějí i čištění a úpravu vody, zaměřují se především na vrty a s AQUA PRODUCTEM spolupracují.