zero waste nulový odpad
|

Co je zero waste a jak začít

Ekologie se v posledních měsících klade na první místo. Je předmětem mnoha vášnivých diskuzí, při nichž lidé stále vymýšlí způsoby či možnosti, jak ještě více prospět matičce Zemi. V okamžiku, kdy se právě ekologické myšlení dostalo na první místo žebříčku trendů se začal řešit i nový životní styl, kterým je zero waste.

O zero waste jste pravděpodobně slyšeli, ovšem jeho definice je vám možná neznámá. Pojďme se s tímto životním stylem trochu více seznámit a prozradit si, jak s ním začít, pokud máte chuť i odhodlání.

Životní styl, který má od planety zelenou

Jak již bylo zmíněno, zero waste je především životní styl. V porovnání s jinými styly života má však své poslání, a sice redukovat tvorbu odpadu, spalování odpadu a jakékoli skladování dopadu. Dalo by se říct, že pokud se rozhodnete žít zero waste životem, budete žít životem bez odpadů.

Celý koncept, filozofie nebo princip tohoto životního stylu je opětovaně používat již použité věci. To má jeden velice milý efekt, a sice dojde k úspoře odpadu z koupě nebo výroby nových věcí. Čili se jedná o něco opravdu etického, ekonomického, navíc efektivního a vizionářského.

Co znamená, když si koupím zero waste věci?

V souvislosti se vším, co už bylo řečeno vás možná napadá otázka, a sice co znamená, pakliže si zakoupíte takzvané zero waste věci. Pokud na takové produkty nebo výrobky narazíte, znamená to, že byly vyrobeny takovým způsobem, aby se snižoval objem nebo toxicita odpadů i materiálů, respektive že byly vyrobeny už za minimálního dopadu, ne-li rovnou bezodpadově.

Co je cílem zero waste?

Proč bych měl žít bez odpadů? K čemu to vlastně je? I tyto otázky se lidem plodí v mysli, když se s životním stylem zero waste setkají. Cílem celého konceptu je dostat se do místa, kdy se nebude produkovat žádný odpad čili kdy výrobky budou používány neustále dokola. I když nyní se zdá být naplnění vize poměrně nereálné, pokud se ohlédneme dozadu zjistíme, že mnoho nereálných věcí se už v kompetenci s tímto životním stylem dokázalo. Proto doufejme, že budoucnost bude stejně produktivní v tomto ohledu.

Jak začít se zero waste životem?

Chcete se i vy podílet na planetě bez odpadů? Chcete i vy žít takzvaným zero waste životem? Pak stačí dodržovat několik pravidel, respektive zásad, jimiž jsou:

  • Refuse (zamítni to, co nepotřebuješ).
  • Reduce (zredukuj to, co potřebuješ čili nemůžeš zamítnout).
  • Reuse (zužitkuj to, co spotřebovávat a nemůžeš zamítnout nebo zredukovat).
  • Recycle (recykluj to, co nelze zamítnout, zužitkovat ani zredukovat).
  • Rot (kompostuj ten zbytek).

Podle odborníků je důležité se zaměřit především na první krok čili na zamítnutí toho, co nepotřebujeme. Zároveň se však jedná o nejtěžší krok, který člověk podnikne v rámci zero waste života.

Rate this post

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *